Program
Program

3. KUZEY KIBRIS ACİL TIP GÜNLERİ
KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON SEMPOZYUMU
9 NİSAN 2016
KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür MerkeziYAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Ev Sahipliğinde
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ,
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ve PARAMEDİK DERNEĞİ
İş Birliğinde Gerçekleşecektir.

08.00 – 09.00 KAYIT – 1 SAAT
09.00-09.30 AÇILIŞ PROGRAMI – 30 dakika
09.30 – 10.45 I. OTURUM – Temel Yaşam Desteği Konuşmacılar
Erişkin Temel Yaşam Desteği Dr. Ayla Demirtaş
Çocuk Temel Yaşam Desteği Uzm. Dilek Sarpkaya
Alanda Ölüm Kararı: Resüsitasyona Başlamama ve Sonlandırma Kriterleri Prm. Gürkan Özel
11.00 – 12.30 II. OTURUM – İleri Yaşam Desteği Konuşmacılar
Erişkin İleri Yaşam Desteği Algoritmaları Doç. Dr. Ayhan Özhasenekler
Taşikardi ve Bradikardi Yönetimi Uzm. Dr. Tuğba Atmaca Temrel
Elektiriksel Tedaviler (Defibrilasyon, Kardiyoversiyon), OED’ler, Pacing Prm. Sinan Nural
13.30 – 14.45 III. OTURUM – Özel Durumlarda İleri Yaşam Desteği Konuşmacılar
Çocuk İleri Yaşam Desteği Uzm. Meral Dölek
Özel Durumlarda Kardiyak Arest Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ergin
Kardiyak Arest Sonrası Bakım Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz
15.00 – 16.15 IV. OTURUM – Travma Paneli Konuşmacılar
Hastane öncesi alanda multi – travma yönetimi Prm. Dağhan Aylanç
Acil serviste multi – travma yönetimi Uzm. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik
Travma hastasında transfüzyon esasları Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ
16.15 – 17.00 Kapanış ve Katılım Belgelerinin Dağıtılması